Minu teekond mänguteraapiani

Oma pikaaegse lasteaiaõpetaja karjääri jooksul olen puutunud kokku väga paljude erinevate lastega. Üha sagedamini näen lapsi, kellega toimetulek nõuab tavapärasest teadlikumat lähenemist. Olen oma südameasjaks võtnud aidata just neid lapsi. Huvi mänguteraapia vastu tekkis laste mängu jälgimisest, mil sain aru, et lapsi saab mängu kaudu tõepoolest aidata ja toetada. 

Tänaseks olen läbinud mänguteraapia väljaõppe kaheaastase koolitusena Tartus, Annely Sootsi Koolituse koolis. Kõrghariduse omandasin Tallinna Pedagoogilises Seminaris, millele lisaks olen läbinud erinevaid täiendkoolitusi nii lapse loovuse, õpetamise kui psühholoogia alal. 

  • Täiendkoolitus "Kuidas mõista ja toetada last kunstiteraapia põhimõtteid kasutades" Põlistarkuste ja Rahvaravi Kool

  • "Vaikuseminutite baaskoolitus" MTÜ Vaikuseminutid

  • Täiendkoolitus "Süsteemne mõtlemine ja mina kui ressurss" Murrik Koolitused OÜ

  • Täiendkoolitus "Pedagoogi professionaalne enesekasv" Kriisinõustamise ja eneseleidmise keskus Mahena MTÜ

  • Täiendkoolitus "Lapse arengu toetamine lõimitud õppekasvatustegevuse abil" Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž

  • "Mängujuhtimise koolitus täiskasvanutele" Rapla Avatud Noortekeskus

  • "Kiusamisest vaba lasteaed" põhikoolitus Lastekaitse Liit

  • "Motivatsioonikoolitus" Mastery Koolitus OÜ

Mänguterapeut Tiia Randpere

 
 

Mis on mänguteraapia?

Mänguteraapia on mõeldud tegelemiseks lastega vanuses 3 kuni 16 aastat. Mänguterapeutilistest tehnikatest on abi näiteks kolimisest tingitud stressi, õnnetusjuhtumite, haiguse, füüsilise puude, pereprobleemide, väärkohtlemise või hülgamise puhul. Mänguterapeutiline lähenemine võib olla kasulik ka lastele, kellel on pidevad probleemid koolis, kodus või teistes eluvaldkondades. Mänguterapeudi tööriistakasti kuulub palju erinevaid mängulisi tööriistu, mille abil saab laps väljendada oma tundeid, mõtteid, soove ja vajadusi - kasutatakse liiva, savi jt voolimismasse, käpiknukke, värve, looduses leiduvaid materjale, muusikainstrumente, loovat visualiseerimist, biblioteraapia elemente, maske jne. 

Inglismaa mänguterapeutide assotsiatsioon defineerib mänguteraapiat kui lapse ja terapeudi vahelist  dünaamilist protsessi, milles laps uurib iseendale sobivas tempos oma ruumi ning hetkel tema elu mõjutavaid teadlikke või alateadlikke mineviku- või olevikuprobleeme. Läbi lapse ja terapeudi vahelise suhte tuuakse esile lapse ressursid, mille kaudu toimub areng ja leiavad aset muutused.  Mänguteraapia on lapsekeskne, kus tähtsaimaks tööriistaks on mäng ning kõne on teisejärguline.

Mänguteraapia erineb täiskasvanutele mõeldud teraapiasuundadest selle poolest, et laps ei pea iseendas toimuvat ja oma probleeme verbaalselt väljendama. Ta saab suhelda täpselt sel moel, kuidas talle meeldib, kasutades endale sobivat tempot ja vahendeid. Terapeut loob sooja ja aktsepteeriva õhkkonna, on hinnanguvaba. Ta ei interpreteeri toimuvat, see aitab luua lapse jaoks sobiva keskkonna oma probleemidega tegelemiseks mängu abil.

Mis toimub seansil?


Teraapia toimub individuaalse seansina - laps ja terapeut. Seansid toimuvad ettenähtud ajal turvalises keskkonnas ja kestavad 30-50 minutit vastavalt vanusele. Teraapiaks on vajalik lapsevanema ja lapse nõusolek. Teraapiaseanssidele omaselt on ruumis toimuv konfidentsiaalne. Konfidentsiaalsuse põhimõtet rikutakse vaid juhul, kui laps räägib seansil midagi niisugust, mis viitab teda ennast või kedagi teist ähvardavale hädaohule. Sellistest olukordadest antakse teada nii lapsevanemale kui ka lapsele endale.

Esmakohtumisel selgitab terapeut lapsele eakohaselt teraapia eesmärki, edasist käiku ja tutvustab mänguruumis kehtivaid reegleid.

Seansi kestel on lapsel võimalik valida paljude erinevate mänguliste vahendite vahel – voolimismaterjalid, joonistamine, maskid, käpiknukud, liiv, lauamängud, muusikariistad, raamatud, metafoorkaardid jne, mis on mõeldud selleks, et võimaldada lapsel ennast väljendada mänguliselt ilma vajaduseta sõnu kasutada.

 
 

Millal pöörduda?

Kui Sinu laps on elanud läbi tõsise kriisi või muutuse (vanemate lahutus, lähedase kaotus, lemmiklooma kaotus, elukoha-, lasteaia- või kooli vahetus).

Kui Sinu laps on käitumises agressiivne (lööb, hammustab,

karjub).

Kui Sinu laps on madala enesehinnanguga, kurb, häbelik, endassetõmbunud, kartlik, hirmunud, ärev, rahutu, vihane või trotslik.

Kui Sinu laps on kiusaja või kiusatav.

Kui Sinu laps on kogenud füüsilist või emotsionaalset vägivalda.

Kui Sinu laps on haigestunud ja vajab pikaaegset ravi.

Sisenedes lapse mängu, leiad koha, kus tema meel, süda ja hing kohtuvad.

Virginia Axline
 

Võta minuga ühendust

Kui leiad, et saan olla abiks Sulle ja Sinu lapsele, siis täida ära allolev vorm.

Tel: +3725645 6979
Viljandi
  • White Facebook Icon

© 2020 Kõik õigused kaitstud. Mängutera OÜ